എ.എം.എ.ഐ. എറണാകുളം ജില്ലാ സമ്മേളനം

വ്യാജവൈദ്യത്തിനെതിരായ കോടതിവിധി നടപ്പാക്കണം വ്യാജ വൈദ്യത്തിനെതിരായ കോടതി വിധി  നടപ്പാക്കണമെന്നും കൂടുതൽ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കണമെന്നും എ.എം.എ.ഐ. എറണാകുളം ജില്ലാ സമ്മേളനം സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.വ്യാജവാദ്യത്തിനുള്ള ശിക്ഷ വളരെ ചെറിയ പിഴയാണ് നിലവിൽ  ഉള്ളത്, ഇതു വർധിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ വ്യാജ വൈദ്യം കുറയൂ എന്ന് […]

Dr. G. Vinod Kumar selected to Clinical Establishment State Council

Thiruvananthapuram: Dr. G. Vinod Kumar, former State President of Ayurveda Medical Association of India is selected to the Clinical Establishment State Council as AMAI’s nominee.

AMAI 40 th State Council detailed programme

ASWAS PLus Brochure ASWAS PLus Presentation

Dr. Chandrachoodan Memorial AMAI Kollam District Committee Office

Kollam: The new office for the district committee of Kollam of Ayurveda Medical Association of India is opening shortly. The building is named after Dr. Chandrachoodan, the man who structured […]

AMAI 40th State Council Meeting- 2019 January 13 Sunday at Shornur, Palakkad

Shornur: Ayurveda Medical Association, the largest platform of qualified Ayurvedic doctors in India, is meeting on 2019 Januray 13 Sunday for the 40th Sate Council Meeting at Dr. P. Kumaran […]

Vanitha Clinic 2018-19- Kozhikode Zone training

2018 November 11 Kozhikode Zone:::   Key note address::   Dr. V G Udayakumar. Chairman, AMAI Research Foundation   1st session: Dr. Reshmitha KM. (ISM dept. Kannur ) Topic:: Pre […]

Vanitha Clinic 2018-19- Trissur Zone training

2018 November 11 Trissur zone ::::   Key note Address.   Dr Mansoor Ali Gurukkal. (Treasurer.AMAI State Committee)   1st session:: Dr. Vaheeda Rahman   (ISM dept. Pathanamthitta)   Topic: […]

Vanitha Clinic 2018-19- Ernakulam Zone training

Ernakulam zone::?? 2018 November 11   Key note Address:        Dr. Sadath Dinakar. General Secretary.AMAI.   1st session: Dr. Satheesh Kumar. (Project MO Palakkad)‍⚕   Male Infertility.   […]

VANITHA CLINIC TRAINING- 2018- 2019

‍⚕‍ ⚕VANITHA CLINIC TRAINING സംസ്ഥാനതല പ്രോഗ്രാം‍⚕                2018-2019. 2018 നവംബർ 11 Sunday. Thiruvananthapuram Zone.   Key note address::    Dr. Rejith Anand (CCIM member) […]

40th State Council meeting at Shornur, Palakkad

Shornur: Ayurveda Medical Association of India’s 40th State Council meeting is to be held at Shornur, Palakkad on 2019 January 13. The reception committee for the meeting has been formed […]