VANITHA CLINIC TRAINING- 2018- 2019

‍⚕‍
⚕VANITHA CLINIC TRAINING
സംസ്ഥാനതല പ്രോഗ്രാം‍⚕                2018-2019.
2018 നവംബർ 11 Sunday.
Thiruvananthapuram Zone.
 
Key note address::    Dr. Rejith Anand (CCIM member)
 
1st session.Dr. Mini.P
(ISM Dept. Thodupuzha)
Pre Conceptional care, Anti Natal and Post Natal care.
 
2nd session.
Dr. Ambili Kumari.
(ISM dept. kollam)
 
Menarche, Dysmenorrhoea, Adolescent Gynecology.
 
Ernakulam zone::🥁🥁
 
Key note Address:        Dr. Sadath Dinakar,     […]

40th State Council meeting at Shornur, Palakkad

Shornur: Ayurveda Medical Association of India’s 40th State Council meeting is to be held at Shornur, Palakkad on 2019 January 13. The reception committee for the meeting has been formed on 2018 November 4.

ആയുര്‍വേദ ഡിസ്‌പെന്‍സറികള്‍ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കും-മന്ത്രി കെ.കെ ശൈലജ ടീച്ചര്‍

സംസ്ഥാനത്തെ ആയുര്‍വേദ ഡിസ്‌പെന്‍സറികള്‍ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായി ഉയര്‍ത്തുമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.കെ ശൈലജ ടീച്ചര്‍ പറഞ്ഞു. ദേശീയ ആയുര്‍വേദ ദിനാഘോഷം സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം കണ്ണൂരില്‍ നിര്‍വഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. ആയുര്‍വേദ ഡിസ്‌പെന്‍സറികള്‍ ഇനി ആയുര്‍വേദ പ്രാഥമികാരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങള്‍ എന്നറിയപ്പെടും. ഇതില്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവയാണ് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമാക്കി ഉയര്‍ത്തുക. ഈ സര്‍ക്കാര്‍ 118 തസ്തികകള്‍ ആയുര്‍വേദത്തിനായി മാത്രം സൃഷ്ടിച്ചു. ഇനിയും തസ്തികകള്‍ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടി വരും. ആയുര്‍വേദത്തില്‍ വലിയ പാരമ്പര്യമുള്ള കേരളം ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ കലവറയാണ്. സര്‍ക്കാറിന്റെ കീഴിലെ ഔഷധിയുടെ […]

Kollam District Committee office building- Documents registered.

Kollam: AMAI Kollam district committee purchased land and office for the functioning of the district committee. The documents were registered on Monday, Nov 5, 2018. This is the first district committee to purchase own land for the office. The new premise will be renovated and a seminar hall, research centre and district committee office will […]

40th State Council Meeting Palakkad- Reception Committee formed.

Palakkad: 40th State Council Meeting of Ayurveda Medical Association is to be held at Palakkad. District Committee of Palakkad hosted a meeting to form the reception committee on 2018 November 4. Dr. Sadath Dinakar, General Seceretaryof State Committee attended the meeting.

World Ayurveda Day 2018

Nov 5, World Ayurveda Day

AMAI Congratulate all winners…………….

Dr Raju Thomas and Dr Sadath Dinakar- AMAI’s new President and General Secretary.

Dr Raju Thomas and Dr Sadath Dinakar- AMAI’s new President and General Secretary.

Ayurveda Medical Association of India- 16th State Conference, Alappuzha- Glimpses

Shri Remesh Chennithala,Hon. Leader of Opposition inaugurating National Seminar on Balachikitsa

Ayurveda Medical Association of India- 16th State Conference, Alappuzha- Glimpses

Shri G Sudhakaran, Hon. Minister for Public Works inaugurating 16th State Conference